https://jacup.com/
Copyright 2018 - Custom text here

Az Egyesületről

Az iskola Öregdiák Baráti Körének története

 

Az egykori diákokat összekapcsoló szervezet csaknem minden jelentős középiskola esetében megtalálható. Nincs ez másképpen az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium esetében sem.

Az 1933-ban induló gimnáziumi tanfolyamtól napjainkig 11543 diák szerzett érettségi bizonyítványt.  Ez a szám, bár elenyésző az évszázados múlttal rendelkező iskolákhoz viszonyítva, egy dél-alföldi középváros esetében azonban jelentősnek tekinthető. Orosháza a gimnáziumi tanfolyam indulásakor még az ország legnagyobb falujaként volt ismert. A gimnáziumi képzés a település központi szerepkörét, szolgáltató rendszerét bővítette, mely a várossá válás egyik fontos mérföldkövének volt tekinthető. Úgy, ahogy jelentős esély, sőt egyedüli lehetőség volt sok orosházi és környékbeli gyermek számára a sikeres életúthoz, az alkotó tudás megszerzésére. Számosan közülük eljutottak a világhírnévig, vagy a hivatásukban váltak sikeressé, elismertté. Annak ellenére, hogy a gimnázium története során több helyszínen és más-más fenntartóval működött, 2005-ben, a Vinculum Közhasznú Egyesület alakuló ülésén mégis mindegyik iskolai időszakból kerültek ki alapító tagok. Ezáltal összekapcsolódott csaknem három emberöltő generációja és vállal szerepet az iskola, a diákság és a város érdekében az egyesületei munka keretei között.

Felvetődhet a külső szemlélő részéről, mi lehetett az az erő, amely ilyen módon képes megjeleníti az együvé tartozás érzését?  Erre a kérdésre a legfrappánsabb válasz egy érettségi találkozón hangzott el egy öregdiák részéről, amikor újságírói kérdésre, hogy miért jöttek el 40 év múltán is közelről és távolról ilyen sokan közösen ünnepelni, beszélgetni, a következőt válaszolta:

„Kölcsey Ferenc szavaival tudnám ezt leginkább kifejezni. Azt gondolom, ezek a szavak illenek ránk és illenek a Táncsics minden nemzedékére. Az idézet a következő:

 »Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az ifjúság évei. Azok a láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el soha, mert nem a világban kerestük akkor még a barátokat, hanem a barátokban leltük meg az egész világot.« 

Tanáraink kiváló emberek és kiváló pedagógusok voltak, mintát és ismereteket adtak nekünk.  Itt a diáktársaink és tanáraink között újra átéljük ifjúságunk emlékeit. Míg nem találkozunk újra, ebből a feltöltődésből is erőt merítünk. Ezért jövünk örömmel az Alma Materbe.” (Részlet a Kapcsos Könyvből az 1975-ben érettségizett IV.D osztály 2015. 11. 07-én keltezett bejegyzése alapján.)

 

Az iskola Öregdiákok Baráti Körének megalakulása

 

Az 1983/84-es tanévben ünnepelte az iskola a Gimnáziumi Előkészítő Tanfolyam indulásának 50. évfordulóját. Az ünnepi hangulat motiválta az öregdiákokat, és az 1975-ös sikertelen kezdeményezésen túllépve megalakult az Öregdiákok Baráti Köre. Vezetője a mindenkori igazgató, titkára Koszorús Oszkár, pénztárnoka Domoki József lett. A Baráti Körnek Orosházán, Szegeden és Budapesten jöttek létre még szekciói. Szegeden Dr. Szabó Mihály, Budapesten Józsa Mihály vezetésével működtek a csoportok. Az Orosházi csoport vezetője az igazgató volt. A szegedi csoport kezdeményezte, hogy a legkiválóbb eredményeket elért tanulók elismerésére hozzanak létre egy alapítványt. A kezdeményezéshez az orosházi és a budapesti csoport is csatlakozott, létrehozták 1985-ben a Juvenibus a Maioribus Díjat.

A mindenkori iskolavezetés fontosnak tartotta a személyes kapcsolat fenntartását, ezért gyakorta vett részt a szekciók összejövetelein.

 

A Baráti Kör újjászervezése, a Vinculum Közhasznú Egyesület megalakulása

 

A rendszerváltozás, majd az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk új viszonyokat és lehetőségeket alakított ki. 2004-ben vetődött fel egy budapesti látogatás kapcsán, hogy intenzívebbé kellene tenni a Baráti Kör tevékenységét, továbbá célszerű volna egyesületté, lehetőleg közhasznú egyesületté átalakítani. A szervezési feladatokat dr. Blahó János és Kovács Gábor ötletgazdák vállalták magukra. Az egyesület nevét úgy igyekeztek megválasztani, hogy kifejezze az együvé tartozást. Így lett a neve Vinculum Közhasznú Egyesület. A név azt jelenti: kötelék, kapocs, összekapcsolódás.  A megalakulás, majd működés jogszerűségében önzetlen segítséget nyújtott Dr. Scheirich Gyula, az iskola akkori jogásza, majd későbbiekben és napjainkban is Dr. Letavecz Ilona, iskolánk egykori kiváló diákja végzi ezt a munkát.

 2005 őszén, Budapesten a KOGART-Házban alakult meg ünnepélyes keretek között az egyesület. Az elnöke dr. Blahó János lett. Kovács Gábor és Varga Zoltán (az Iskolaszék akkori elnöke) alelnöki feladatot vállaltak. A titkári feladatokat Lakner Pál látta el. 2013-ban Lakner Pált a titkári tisztségben Maczkóné Iványi Katalin váltotta. Kezdetekben a pénztárnoki feladatokat Császár Péterné, majd Birkásné Bodrogi Alice látta, illetve látja el. 

Az első elnökségi ülésen az elnök felvázolta az egyesület munkatervét, amit a vezetés támogatott. A programban már ekkor megjelentek az egyesületi munka napjainkban is jellemző vázát alkotó elemei.

 

(írta: dr. Blahó János)

 

Aktualitások

Köszönjük, hogy adója 1 százalékával támogatja egyesületünket!
Adószám: 18391228-1-04

Világjárók Klubja

Helye: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium kollégiumi társalgója
Előadások ideje - Előadó – előadás címe
 2018. október 17. (szerda) 15.00: Dr. Karancsi Zoltán -
Természetvédelem az USA-ban
 20019. február 20. (szerda) 15.00: Dr. Blahó János – Barangolás
az édenkertben

Kutató TANÁRaink

2018. november 21. 15:00

A fenntartható jövő 2.

előadó: Dr. Blahó János

 

2018. december 12. 15:00

Tanítsunk filmmel - A film felhasználási lehetősége az iskolában

előadó: Csányi László

 
2019. február 13. 15:00
A virtuális és a kiterjesztett valóság lehetősége az oktatásban
előadó: Csányi László
 
2019. március 27. 15:00
Matuska Szilveszter merényletének orosházi hatásai
előadó: Erostyák Zoltán

TörténÉSZ-klub

Helye: Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium kollégiumi társalgója
Előadások ideje - Előadó – előadás címe
 2018. december 5. (szerda) 15.00: Rózsa Zoltán - Árpád-kori
Orosháza régészeti emlékei
 2019. március 13. (szerda) 15.00: Makuláné Gulicska Valéria -
Kossuth nyomában

f t g m

Öregdiák oldalak

Tablókereső

Öregdiák oldal

Táncsics 80 év

Hírek

Kapcsolat